Debiteurenbewaking

U kent ongetwijfeld de uitspraak ‘Cash is king’. Om uw eigen liquiditeitspositie veilig te stellen is een goed gebalanceerd debiteurenbeleid en bijbehorend invorderingsproces cruciaal. Een gebrek hieraan betekent een oplopend debiteurensaldo en vergrote kans op wanbetaling. Met als gevolg dat uw eigen liquiditeit afneemt en crediteurensaldo oploopt. Onnodig, want dit effect is eenvoudig te voorkomen met de GAC Business Optimizer (GBO) Debiteurenbewaking. Hiermee ondersteunt u uw medewerkers met de juiste informatie, op basis waarvan zij snel en effectief kunnen handelen en stelt u de liquiditeit veilig met als gevolg: een verbeterde cashflow.

Lees verder...

  

Online factureren

De wijze waarop u factureert heeft direct invloed op uw cashflow. Verstuurt en ontvangt u uw facturen nog handmatig? Dat is niet alleen tijdrovend, maar ook foutgevoelig en kostbaar. Maak eenvoudig een grote optimalisatieslag door over te gaan op elektronisch factureren. Met E-Invoicing van GAC verloopt uw gehele facturatieproces online, direct vanuit de financiële administratie in uw bedrijfssoftware. Dat is veiliger, makkelijker, goedkoper én verbetert uw cashflow.

Lees verder... 

 

Accurate urenregistratie voor betere cashflow

Een adequate urenregistratie is cruciaal voor een optimaal facturatieproces. Voor een snelle facturatie en dito betaling dient uw factuur immers de juiste informatie te bevatten. Hoe logisch dit in theorie ook is, de praktijk leert dat veel organisaties moeite hebben om een volledige en accurate urenregistratie op te zetten en bij te houden en daarmee hun cashflow te verbeteren.

Lees verder...